TechnoFarm помага в управлението на Вашето стопанство.

Повече

Slider_Holder_Img

Какво е TechnoFarm?

TechnoFarm е софтуерна система, която подпомага дейността на земеделските производители като ги улеснява при сключването на договори за аренда, очертаването на обработваните от тях площи, минавайки през подаването на документите за субсидии по различни мерки и директни плащания до планирането и следенето на извършваните мероприятия в стопанството.

Софтуерната система е разделена на модули, които могат да работят както заедно, така и по отделно.

За какво може да се използва мобилното приложение на TechnoFarm?

Мобилното приложение TechnoFarm работи в пряка връзка с Модул “Карта” и е достъпно за устройства, работещи с Android и iOS. Чрез него получавате възможност да:
  • импортирате граници на полигони от Модул “Карта” (от слоеве КВС, Земедлски парцели и Временни данни);
  • визуализирате границите на заредените полигони и тяхната площ, без необходимост от интернет връзка (необходимо е предварително синхронизиране);
  • избирате карта за подложка – Bing или Google (необходима е интернет връзка);
  • очертавате граници чрез GPS приемника на мобилното устройство;
  • синхронизирате очертаните площи със слой Временни данни в Модул “Карта”.

За какво служи Съветникът за субсидии на TechnoFarm?

В под-модула „Съветник за субсидии” може да се извършат справки за възможностите за кандидатстване по схемите и мерките, базирани на площ, въз основа на данните от слой „за ИСАК”.

Как може да използвате данните от GPS Следене на машини?

Софтуерната система TechnoFarm Ви позволява да зареждате данни от навигация Trimble и да анализирате и визуализирате:
• Релефа на обработваемите площи
• Реално обработената площ от парцела – показване на пропуските при обработката или участъците от полето, които не са покрити от машината
• Застъпена следа в % и дка – площта, която е покрита два или повече
пъти – важно при отчитането на разходите за торове и препарати
• Планиране на мероприятия за всеки парцел по години.
• Регистър на реалните обработки за всеки парцел
• Справки за извършената работа по машини и механизатори
• Изчисляване на възнагражденията на база на обработената площ от
всеки парцел
• Визуализиране на движението на машините спрямо различни слоеве и КВС имоти

Модули

За нас

TechnoFarm е програма, разработена от Техно Фарм ООД, предлагана на българските земеделци от НИК Електроникс ООД. Софтуерният екип на НИК е съставен от специалисти в  различни области, които работят в посока подобряване работата на земеделските производители с помощта на технологии за прецизно и дигитално земеделие.

НИК Електроникс непрестанно обновява портфолиото от предлагани продукти и услуги, за да бъде винаги в крак с новите тенденции и нуждите на българските фермери.

SONY DSC

КлиентиВижте какво казват клиентите за нас

Новини

Контакти

Ако имате въпроси относно софтуера и мобилното приложение TechnoFarm, може да се свържете със софтуерния специалист на НИК за Вашия регион или да отправите запитване към Центъра за софтуерна поддръжка.

Северозападна България

+359 882 005 878

Североизточна България

+359 895 538 392

technofarm map with contacts2

Югозападна и Централна България

+359 898 528 970

Югоизточна България

+359 894 512 162

НИК Електроникс ООД, Логистичен Парк Eurogate, ул. Продан Таракчиев 12, летище София, 1592
Телефон: +359 2 974 43 33, office@nik.bg

  • Използвайки тaзи формa, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.