Предварителният „Допустим слой“ вече е тук

Предварителният „Допустим слой“ вече е тук

Предварителният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2016 вече е достъпен и поетапно ще бъде зареден за клиентите на TechnoFarm.

 

Чрез модул “Карта” можете да проверите лесно и бързо дали стопанисваните от Вас площи попадат в “Допустимия слой”. А за Ваше улеснение в атрибутната информация имате възможност да избирате различни критерии за търсене на площи – като физически блокове, землище или идентификатор и по този начин бързо да правите конкретни справки.

След обявяване на окончателния слой “Площи, допустими за подпомагане” в модул “Субсидии” и Съветника за субсидии може да получите информация за площите, които попадат извън “Допустимия слой” и да генерирате готова автоматична справка за тях.

Възраженията по предварителния “Допустим слой” могат да бъдат подавани към Министъра на земеделието и храните до 10.02.2017 г. (включително).

Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Фонд „Земеделие”. Попълнените документи ще се приемат в областните дирекции „Земеделие”.  Във възражението задължително трябва да посочите идентификаторите на парцелите, които желаете да бъдат включени в “Допустимия слой за подпомагане”.

Окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ ще бъде изготвен след проверка на всички възражения и отстраняване на установените пропуски и грешки.

 

За повече информация относно софтуера TechnoFarm и новостите в него може да се обадите на 088 900 80 70 или да се свържете с най-близкия до Вас софтуерен специалист на НИК.