Повече за мобилното приложение TechnoFarm

Мобилното приложение TechnoFarm работи в пряка връзка с модул “Карта” на земеделския софтуер TechnoFarm и е достъпно за устройства, работещи с Android или iOS.То може да бъде изтеглено от AppStore или GooglePlay напълно безплатно, като след това е необходимо да се влезе с потребителско име и парола към потребителски акаунт в софтуера TechnoFarm.

 

Мобилното приложение има следните функционалности:

• Импорт на граници на полигони от слоеве – КВС, Земеделски парцели и Временни данни на Модул „Карта“;
• Визуализация на границите на заредените полигони и информация за площата им. Тази функционалност може да се използва и в Offline режим (без интернет връзка), като е необходима предварителна синхронизация;
• Избор на карта за подложка – Bing или Google. За използването на тази функционалност е необходим интернет;
• Геолокация и очертаване на граници чрез GPS приемника на мобилното устройството (ръчно или чрез обхождане на парцелите).
• Синхронизация на очертаните площи от мобилното приложение със слой Временни данни от модул “Карта”