top of page

Актуализиран е специализираният слой "Площи допустими за подпомагане" за новата кампания


Окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за предстоящата кампания е одобрен със заповед №РД 09-155 и зареден в модул Карта на Земеделският софтуер TechnoFarm.


Всички наши клиенти могат да се възползват от възможността да проверят дали блоковете им попадат изцяло или частично в него и да подготвят данните си за очертаване в ИСАК.



Окончателният слой може да бъде визуализиран чрез поставяне на отметка пред него в списъка със слоеве в модул Карта.


За всеки имот от заредените землища автоматично ще бъде пресметната допустимата площ в атрибутната таблица на слой КВС имоти.



За повече информация относно Земеделският софтуер TechnoFarm може да се обадите на тел.: 088 900 80 70 или да се свържете с Вашият софтуерен експерт.










Comentários


bottom of page