top of page

Вижте новите възможности на Земеделският софтуер TechnoFarm


На 26.03.2019г премина поредното обновяване на функционалностите на Земеделският софтуер TechnoFarm.


Всички клиенти с активна актуализация за 2019 година могат да се възползват от новостите в програмата.


Ето и повече информация за новите функционалности в модул Имоти:

  • При въвеждане на имот към договор за собственост е добавена възможност за отбелязване на Обработваема площ. Полето е попълнено по подразбиране с площта по Допустим слой, като може да бъде редактирано при нужда. Обработваемата площ може да се види в справките за:

- Собствена земя

- Собствена земя по имоти

- Свободна земя за отдаване под наем/аренда


  • При въвеждане на договор за преотдаване може да бъде въведена и площта по сечение с Допустим слой на всеки имот. Площта по сечение е добавена към полетата за печат на договор за преотдаване и може да се принтира в бланката.


  • Добавена е възможност за начисление на рента по Местност. В полето за начисление вече може да бъде избрана конкретна Местност в землището, на която да бъде направено начисление на рента. Полето е активно при избрано ЕКАТТЕ от списъка.


  • Направени са подобрения по шаблоните за Стопанство и Страна по договор в бланките за договор. Добавени са нови полета, които могат да се разпечатват като телефон, факс и др. Самите шаблони са гъвкави и всеки сам може да избере какво да се разпечатва в бланката.


  • Добавено е ново шаблонно поле Съседи на имота, което извежда в бланката за договор всички съседи на имота, за който се сключва договор.  • Забележката, въведена към конкретен собственик вече е видима при изплащане на рента на този собственик през Ренти=>Собственици.


  • Променен е форматът на Декл. по чл. 69 и Заявление по чл. 70 за кадастрална карта, където разделителят между номера на масива и номера на имота е променен от точка на долна черта.Направени и са други допълнителни подобрения по софтуера, които да улесняват ежедневната работа с него.


За повече информация може да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на тел. 088 900 80 70 или с Вашият софтуерен експерт.


316 преглеждания

Comments


bottom of page