top of page

Зареден е предварителният слой "Площи допустими за подпомагане"

Всички кандидати, които искат да проверят дали площите, които стопанисват попадат изцяло или частично в слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019, могат да го направят чрез модул Карта на TechnoFarm.В срок до 13.12.2019 г. включително, земеделските стопани могат да подават възражения относно непопадането на конкретни заявени за подпомагане земеделски парцели или части от тях в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019.

Възраженията се подават по образец чрез съответната Областна дирекция „Земеделие” (ОДЗ) до Министъра на земеделието, храните и горите, като се генерират автоматично от Системата за електронни услуги - ДФЗ.


Предварителният слой "Площи допустими за подпомагане" може да бъде активиран в TechnoFarm чрез поставяне на отметка пред него в меню Активен слой на модул Карта.


За повече информация относно Земеделският софтуер TechnoFarm може да се обадите на тел.: 088 900 80 70 или да се свържете с най-близкия до Вас софтуерен експерт на НИК.

Comments


bottom of page