top of page

Какво ново от Земеделския софтуер TechnoFarm

Добавени са две полезни функционалности в Земеделския софтуер TechnoFarm, които са на разположение на всички клиенти, които ползват модул Карта и модул Имоти.


В модул Карта е добавена възможност за лесно изготвяне на справка за всички имоти, които влизат в един блок.Тази възможност ще е полезна за всички фермери, които сертифицират биоземеделие.

Възможността е активна за слой Земеделски парцели, От ИСАК и Данни от комасация в модул Карта.


В модул Имоти е добавен важен документ за всички, които ще участват в споразумения по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ - Заявление ПМЛ.


Експорта генерира списък само на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади и с активно правно основание за съответната година, каквото е изискването по 37ж.


Генерира таблица по образец.  

Новата опция може да бъде открита в подмодул Имоти при бутоните за Декл.69 и Заявление70.


За повече информация относно Земеделския софтуер TechnoFarm може да се обадите на тел.: 088 900 80 70 или да се свържете с Вашия софтуерен експерт.357 преглеждания

Comments


bottom of page