Новият слой Постоянно затревени площи е наличен в модул Карта

Актуализирано: 22 Май 2020

Клиентите на Земеделският софтуер TechnoFarm могат да се възползват и от обновеният Специализиран слой Постоянно затревени площи.

За да бъде видим слоят, е необходимо да бъде поставена отметка пред него в падащото меню.


След поставяне на отметката той ще бъде видим за цяла България.


Всички, които искат да подготвят площите си за очертаване в електронната система seu.dfz.bg могат да ги подготвят чрез Модул Карта и предвидените за това инструменти и помощни слоеве.


За повече информация относно Земеделският софтуер TechnoFarm може да се обадите на тел.: 088 900 80 70 или да се свържете с Вашият софтуерен експерт.

130 преглеждания

TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален продукт за управление на земеделски стопанства.

0889 00 80 70

office[at]technofarm.bg

София 1784,

бул. Александър Малинов № 6

© 2018 Техно Фарм ООД