top of page

Обновен е предварителният слой Площи, допустими за подпомагане!

Проекта на специализираният слой Площи, допустими за подпомагане е одобрен и качен в модул Карта за всички потребители на Земеделският софтуер TechnoFarm.


Слоят може да бъде показан на картата чрез поставяне на отметка пред него в меню Активен слой.

В срок до 08.01.2021 г. включително, земеделските стопани могат да подават възражения по образец относно граници и начин на трайно ползване на физически блокове и непопадането на конкретни заявени за подпомагане земеделски парцели или части от тях в проекта на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020.


Възраженията по образец се подават чрез съответната Областна дирекция „Земеделие” (ОДЗ) до министъра на земеделието, храните и горите, като се генерират автоматично от Система за електронни услуги - ДФЗ.


За повече информация относно Земеделският софтуер TechnoFarm може да се обадите на тел.: 088 900 80 70 или да се свържете с най-близкия до Вас софтуерен експерт на НИК.


Comments


bottom of page