top of page

Обновен е Предварителният слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018г

Актуализирано: 2.01.2019 г.


Предварителният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 вече е достъпен за клиентите на TechnoFarm.

Можете да проверите лесно и бързо дали стопанисваните от Вас площи попадат в Допустимия слой чрез модул Карта и при необходимост да подадете възражение.

Слоят може да заредите чрез избор на Активен слой и поставяне на отметка пред „Допустим слой Предварителен – 19.12.2018г“.


Възраженията се генерират по образец чрез Системата за индивидуална справка в сайта на ДФ „Земеделие“.


Възражения ще се приемат в областните дирекции „Земеделие” до 7 януари 2019г. включително.


След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018. На базата на тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.

245 преглеждания

Commentaires


bottom of page