top of page

GDPR и TechnoFarmКато фирма, спазваща всички законови разпоредби на територията на България, за да отговорим на новите изисквания на Общият регламент за защита на данните влязъл в сила на 22.05.2018 всеки наш клиент ще получи договор за услугата, която ползва от Земеделският софтуер TechnoFarm.


Договорът има за цел да уреди отношенията /права и задължения/ между нашите клиенти, като администратори на лични данни и НИК Електроникс ООД като доставчик на услугата, обработващ и съхраняващ лични данни.

За да можем да предоставяме и поддържаме услугата законосъобразно, трябва да е на лице писмено възлагане на база, на което данните Ви да бъдат обработвани и съхранявани според изискванията на Регламента.


Регламентът ни задължава още да внедрим всички необходими мерки за сигурност в качеството ни на обработващ лични данни по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява сигурността на личните данни и защитата на правата на субектите на данни.


Заличаване на личните данни

По избор на администратора обработващия лични данни е задължен да заличи всички лични данни след приключване на услугите по обработване, както и да заличи съществуващите копия, освен ако правото на Съюза или правото на държава членка не изисква тяхното съхранение.


Предоставяне на договор

Нашите софтуерни експерти ще се свържат с Вас на място или по телефон, за да уточнят как и кога ще получите договора си.

204 преглеждания

Comments


bottom of page