АГРОТЕХНИКА

Предназначен за всички земеделски стопани, които:

  • Планират мероприятията върху обработваните парцели

  • Използват GPS Следене на машини и гориво

  • Водят регистър на извършените обработки и следящи добивите от всеки парцел

  • Следят за ефикасността на разходите за механизаторите при обработка на земята

  • Използват дисплеи за навигация Trimble

Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Агротехника - данни от машини
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Агротехника - обработки по машини
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Агротехника - обработки по оператори
Ползи
Функции
Резултати

Какво получавате с Модул Агротехника?

Ефективно планирате обработките спрямо полетата, машините и резултатите от предходни години

Прецизно отчитате данните от програмите за GPS следене на машини и гориво

Можете да експортирате линии за навигация по границата на парцела

Имате пълна история на извършените обработки за всеки парцел

TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален продукт за управление на земеделски стопанства.

0889 00 80 70

office[at]technofarm.bg

София 1784,

бул. Александър Малинов № 6

© 2018 Техно Фарм ООД