ДЯЛОВ КАПИТАЛ

Предназначен за:

  • Малки, средни и големи земеделски кооперации

Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Дялов капитал - дялов капитал
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Дялов капитал - дивиденти
Ползи
Функции
Резултати

Какво получавате с Модул Дялов капитал?

Ефективно управление на регистри и документация

Бързо и коректно изчисляване и изплащане на дивиденти

Улеснено администриране на данните за член-кооператорите

Можете бързо да достъпите необходимата ви информация

TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален продукт за управление на земеделски стопанства.

0889 00 80 70

office[at]technofarm.bg

София 1784,

бул. Александър Малинов № 6

© 2018 Техно Фарм ООД