ИМОТИ

Предназначен за всички земеделски стопани, които:
  • Купуват, наемат, арендуват, преотдават или продават земеделска земя

  • Притежават собствена земеделска земя

  • Ежегодно изплащат рента за различни стопански години

  • Подават анкетна карта за регистрация по Наредба № 3 от 1999г. на МЗХ

  • Подават декларация по чл.69 и заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ

  • Желаят да поддържат електронен регистър и архив на сключените договори

Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Имоти - изглед 3
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Имоти - изглед 2
Земеделски софтуер TechnoFarm - модул Имоти - изглед 1
Ползи
Функции
Резултати

Какво получавате с Модул Имоти?

Спестявате време и усилия при управлението на договорите

Гарантирате си прецизност и пълен контрол при изплащането на ренти

Лесно попълвате и подавате декларации и заявления

Осигурявате си пълна отчетност и при администриране на имотите

TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален продукт за управление на земеделски стопанства.

0889 00 80 70

office[at]technofarm.bg

София 1784,

бул. Александър Малинов № 6

© 2018 Техно Фарм ООД