КАРТА

Предназначен за всички земеделски стопани, които:

  • Кандидатстват за директни плащания

  • Желаят да видят кои имоти в ИСАК или по кадастрална карта обработват

  • Използват съвременни технологии за очертаване и обработка на парцели

  • Желаят да заявят имоти в реални граници

  • Желаят да видя всички слоеве, използвани при кандидатстване за субсидии

Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Карта - ОСЗ
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Карта - Тематична карта
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Карта - КВС
Ползи
Функции
Резултати

Какво получавате с Модул Карта?

Обхващате обработваемата земя с един поглед

Лесно и прецизно очертавате обработваемите площи

Минимизирате риска от грешки при подаване на имоти в ИСАК

Имате достъп до информацията чрез мобилното приложение TechnoFarm

TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален продукт за управление на земеделски стопанства.

0889 00 80 70

office[at]technofarm.bg

София 1784,

бул. Александър Малинов № 6

© 2018 Техно Фарм ООД