СКЛАД

Предназначен за:

Всички земеделски производители, които:

  • Администрират складови наличности

  • Ежедневно изписват материални запаси, влагани в производството

  • Искат да имат точна отчетност на потреблението на материали

  • Създават отчети и справки за текущи наличности и минимални количества в склада

модул склад - 3
модул склад
Ползи
Функции
Резултати

Какво получавате с Модул Склад?

Пълна информация за

наличностите

в склада

Интеграция с модул Агротехника и отчитане на изписаните материали по парцели

Мониторинг на движението на материали от и към склада

Лесно и бързо генериране на справки и документи, свързани с материалите в стопанството

TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален продукт за управление на земеделски стопанства.

0889 00 80 70

office[at]technofarm.bg

София 1784,

бул. Александър Малинов № 6

© 2018 Техно Фарм ООД