top of page
AdobeStock_404914681_edited.jpg

НАКЛОНИ

Предназначен за всички земеделски стопани, които:

 • Притежават собствена земеделска земя

 • Подават документи за кандидатстване по кампании за директни плащания

 • Планират мероприятията върху обработваните парцели

 • Следят и организират правилни и ефективни обработки на парцелите

Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Агротехника - данни от машини
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Агротехника - обработки по машини
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Агротехника - обработки по оператори
 • Визуализиране и установяване на презастъпените площи при обработка на блока

 • Създаване на история на извършените мероприятия през годините за всеки парцел

 • Ефективно управление на ресурсите, свързани с мероприятията в стопанството

 • Пестене на време за изготвяне на дневници за горива и дневник за агрохимичните обработки

 • Контрол в реално време на извършваните дейности от машините и изпълнителите

 • Контрол на разходите за гориво и препарати

 • Визуализиране на справки от извършените обработки

Ползи
 • Зареждане на данни от навигация Trimble

 • Анализ и визуализиране на:

 • - Релефа на обработваемите площи

 • - Реално обработената площ от парцела - показване на пропуските при обработката или участъците от полето, които не са покрити от машината

 • - Застъпена следа в % и дка - площта, която е покрита два или повече пъти - важно при отчитането на разходите за торове и препарати

 • Планиране на мероприятия за всеки парцел по години

 • Справки за извършената работа по машини и механизатори

 • Изчисляване на възнагражденията на база на обработената площ от всеки парцел

 • Визуализиране на движението на машините спрямо различни слоеве и КВС имоти

Функции
 • Дневници за проведени агрохимични обработки

 • Дневник за гориво

 • История на мероприятията по години

 • Справки за заработките на служителите

 • Линия за навигация по границата на парцела

 • Отчитане на разходите, вложени във всеки парцел

Резултати
AdobeStock_404914681_edited.jpg

Какво получавате с Модул НАКЛОНИ?

Ефективно планирате обработките, спрямо наклоните на полетата

Спестявате време и усилия, като получавате бързо информация за наклоните на всичките си парцели

Лесно попълвате и подавате декларации и заявления по програми за директни плащания

bottom of page