top of page

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Екипът на TechnoFarm предлага разрабоване на индивидуални софтуерно решение, спрямо нуждите на конкретни земеделски стопанства, организации, държавни институции и други.

Разработени проекти до момента 
Министерство на земеделието и храните 
Република България

Софтуерно развитие на референтна система за длъжници към Министерството на земеделието и храните

Държавен фонд "Земеделие"
Република България
Държавен департамент 
САЩ

Разработка на софтуер за разпознаване на култури с помощта на различни сателитни изображения с висока резолюция

Разработване на автоматизиран алгоритъм за установяване на обезлесени райони въз основа на мултитемпорални сателитни изображения с висока резолюция

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Изпратете ни своите въпроси или потърсете най-близкия до вас търговски представител:

office[at]technofarm.bg

+359 2 974 43 33

Свържете се със своя търговски представител

bottom of page