top of page

Актуализиран е специализираният слой "Площи допустими за подпомагане"

Актуализирано: 22.05.2020 г.

Със заповед №РД 09-228 е одобрен специализираният слой "Площи допустими за подпомагане" за Кампания 2019.


Окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019 се предоставя на Разплащателната агенция за извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през Кампания 2019 заявления за подпомагане, извършване на финална оторизация и плащания на площ за 2019 година, както и прием на заявления за подпомагане през 2020 година.


Обновеният слой е зареден в Земеделският софтуер TechnoFarm и е на разположение на всички наши клиенти за проверка и подготовка за очертаване в ИСАК, което тази година може да става и електронно в срок до 15.05.2020г

Окончателният слой може да бъде визуализиран чрез поставяне на отметка пред него в списъка със слоеве в модул Карта.

За повече информация относно Земеделският софтуер TechnoFarm може да се обадите на тел.: 088 900 80 70 или да се свържете с Вашият софтуерен експерт.

Comments


bottom of page