top of page

Какво ново в софтуера през юни

Актуализирано: 17.07.2018 г.


TechnoFarm-земеделски-софтуер

След преминалото през месец юни обновяване на земеделския софтуер TechnoFarm, всички фермери с активен абонамент за поддръжка за 2018 г. могат да се възползват от линия за навигация по границите на парцела в Модул “Агротехника”.

За целта в менюто на Модул “Агротехника” е добавена нова опция “Линии за навигация”.

Линиите за навигация са само по границата на парцела и могат да се генерират както в общ, така и в отделни файлове. Благодарение на тази функционалност, земеделските стопани, които разполагат с необходимото оборудване на трактора, могат предварително да зададат линията и машината да се движи по нея чрез автоматичното управление. Линията може да бъде създадена както по границата, така и с отместване.

Добавихме и нова възможност за визуализация на разходите в парцелите в Модул “Агротехника”. Горивото и останалите разходи вече може да бъдат проследени освен по дати и масиви, и по култури. Фермерите още по-лесно да генерират отчети за извършения разход по видове култури, за да направят анализите, които са им необходими.

В Модул “Имоти” има още една изцяло нова функционалност – “Лично ползване”. За всички земеделски стопани, които работят с лично ползване, функционалността е обогатена с възможност за въвеждане на култури и справки по съответните култури и количества.

Във ведомостта за рента е добавена и информация за декарите, които всеки наемодател е заявил за лично ползване, за да бъде максимално улеснено проследяването им.

Отново в Модул “Имоти” фермерите могат да въвеждат не само рента на декар, но и обща сума за целия договор.

С наближаващата кампания по изплащане на рента сме помислили и как да улесним още повече този процес. Изведена е нова справка за “Остатък за плащане”, която е налична в меню “Справки” и дава автоматичен резултат за остатъците по дължими суми и натури както по фирми, така и по землища.

Наред с по-големи функционалности бяха добавени и малки подобрения в шаблонните полета при бланката за договор, при изплащане на рента и генериране на РКО. За удобство на абонатите беше добавена и опция за оцветяване на забележките по договори и собственици, също така и името на стопанството при изплащане на рента по собственици.


Свържете се със софтуерния експерт за вашия регион, за да научите повече за земеделския софтуер TechnoFarm.

123 преглеждания

Comentários


bottom of page