top of page

Какво ново в софтуера през юни

Актуализирано: 17.07.2018 г.


TechnoFarm-земеделски-софтуер

След преминалото през месец юни обновяване на земеделския софтуер TechnoFarm, всички фермери с активен абонамент за поддръжка за 2018 г. могат да се възползват от линия за навигация по границите на парцела в Модул “Агротехника”.

За целта в менюто на Модул “Агротехника” е добавена нова опция “Линии за навигация”.

Линиите за навигация са само по границата на парцела и могат да се генерират както в общ, така и в отделни файлове. Благодарение на тази функционалност, земеделските стопани, които разполагат с необходимото оборудване на трактора, могат предварително да зададат линията и машината да се движи по нея чрез автоматичното управление. Линията може да бъде създадена както по границата, така и с отместване.

Добавихме и нова възможност за визуализация на разходите в парцелите в Модул “Агротехника”. Горивото и останалите разходи вече може да бъдат проследени освен по дати и масиви, и по култури. Фермерите още по-лесно да генерират отчети за извършения разход по видове култури, за да направят анализите, които са им необходими.

В Модул “Имоти” има още една изцяло нова функционалност – “Лично ползване”. За всички земеделски стопани, които работят с лично ползване, функционалността е обогатена с възможност за въвеждане на култури и справки по съответните култури и количества.

Във ведомостта за рента е добавена и информация за декарите, които всеки наемодател е заявил за лично ползване, за да бъде максимално улеснено проследяването им.

Отново в Модул “Имоти” фермерите могат да въвеждат не само рента на декар, но и обща сума за целия договор.

С наближаващата кампания по изплащане на рента сме помислили и как да улесним още повече този процес. Изведена е нова справка за “Остатък за плащане”, която е налична в меню “Справки” и дава автоматичен резултат за остатъците по дължими суми и натури както по фирми, така и по землища.

Наред с по-големи функционалности бяха добавени и малки подобрения в шаблонните полета при бланката за договор, при изплащане на рента и генериране на РКО. За удобство на абонатите беше добавена и опция за оцветяване на забележките по договори и собственици, също така и името на стопанството при изплащане на рента по собственици.


Свържете се със софтуерния експерт за вашия регион, за да научите повече за земеделския софтуер TechnoFarm.

116 преглеждания
bottom of page