top of page

TechnoFarm представи GeoSCAN на АГРА 2015По време на международното селскостопанско изложение АГРА 2015 TechnoFarm представи представи първата по рода си програма за сателитно наблюдение на земеделските площи в страната – GeoSCAN.


GeoSCAN дава възможност за провеждане на системен мониторинг на цялата растителна покривка чрез вегетационен индекс, чувствителен към съдържанието на хлорофил. По този начин фермерите могат да предприемат навременни действия, ако забележат проблемни зони в полетата си. GeoSCAN може да се превърне в полезен инструмент за планиране на дейностите в стопанството и вземането на управленски решения.


След като в края на 2014 г. потребителите на TechnoFarm получиха достъп до предварителния допустим слой, изготвен от МЗХ, вече всеки, използващ софтуера, има възможност да види върху карта, площите си, изключени от допустимия слой и да подаде мотивирано възражение за включването им в окончателния допустим слой.


Още един акцент на изложението бяха наскоро въведените възможности за географско пресичане с допълнителните слоеве по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020, а именно:Предварителен и окончателен допустим слой

  • Слой с постоянно затревени площи, обработката на които може да доведе допълнителни санкции

  • Слой с обхвата на необлагоделстваните райони

  • Слой с обхвата на всички зони в НАТУРА 2000 на територията на страната


В момента специалистите на TechnoFarm подготвят нова разработка в софтуерната платформа, чрез която всеки потребител може да следи площите с които да кандидатства по актуалните схеми и мерки в новия програмен период. Тези данни ще са достъпни чрез под-модула „Съветник за субсидии”, който дава възможност за получаване на предварителна информация за всички схеми и мерки, по които могат да бъдат заявени обработваните площи в ИСАК.


Така потребителите на TechnoFarm могат да се възползват максимално от схемите и мерките за подпомагане за техните площи.

Comments


bottom of page