top of page

УПРАВЛЕНСКИ МОДУЛ

Предназначен за:

 • Всички собственици и управители на земеделски стопанства, които искат да имат пълна и леснодостъпна информация за земята, с която работят и процеса по изплащане на ренти.

TechnoFarm-управленски модул-2
TechnoFarm-управленски модул-1
TechnoFarm-управленски модул-4
TechnoFarm-управленски модул-3
 • Управленския модул дава възможност за избор на нивото на детайлност на показваните данни и сравнение между отделните фирми в акаунта.

 • Информацията се групира по фирми, землища, стопански години и хора.

 • Позволява лесно проследяване на изплатени и оставащи ренти, плащания и движението им във времето.

Ползи

Информация за рента:

 • дължими ренти по фирми, период от време и хора

 • изплатени ренти по фирми, период от време и хора

 • оставащи за изплащане задължения за рента по фирми, период от време и хора

 

Информация за сключени договори:

 • наета/ арендована земя по фирми, период от време и хора

 • преотдадена земя по фирми, период от време и хора

 • собствена земя по фирми, период от време и хора

 • отдадена собствена земя по фирми, период от време и хора

 • изтичащи договори по фирми, период от време и хора

Функции
 • Връзка в реално време с данните, въведени в TechnoFarm.

 • Систематизиран и графичен вид на цялата информация.

 • Избор от възможности за групиране на информацията.

 • Достъпност от всяко устройство, включително таблет и телефон.

 • Достъп до данните само от администратора на акаунта.

Резултати

Какво получавате с Управленски модул?

Достъп до основната информация, от която се нуждаете

Прегледна информация за бързи и коректни анализи на информацията за ренти

Улеснен достъп до всички данни, свързани с договорите

Възможност да вземате добре обосновани управленски решения

bottom of page