top of page

Зареден е окончателният специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“


Одобреният слой „Площи допустими за подпомагане“, който ще се използва за прием на заявления за подпомагане през новата кампания, е зареден в модул Карта и е видим за всички клиенти на Земеделският софтуер TechnoFarm.


Слоят е зареден за цяла България, а програмата изчислява автоматично площта на всеки един имот от КВС, която попада в него.

Чрез функциите на модул Карта всеки може да провери дали парцелите, които обработва, попадат изцяло или частично в Допустимия слой и да подготви лесно файл, с който да ги подаде за очертаване.


Окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018 се предоставя на Разплащателната агенция за извършване на задължителните кръстосани проверки съгласно чл. 37, ал. 2 и чл. 43 от ЗПЗП на подадените през Кампания 2018 заявления за подпомагане, извършване на финална оторизация и плащания на площ за 2018 г.


Публикуван е и Наръчник за кандидатстване за директни плащания, който може да бъде изтеглен от менюто Помощ в софтуера TechnoFarm.465 преглеждания

Comments


bottom of page