top of page

Новите функционалности в земеделския софтуер TechnoFarm

Началото на годината води със себе си нови функционалности в земеделския софтуер TechnoFarm. С цел по-лесна и бърза работа, екипът на TechnoFarm разработи следните новости:


Нов филтър в полето с начисления на ренти


Вече всички потребители могат да видят нов филтър в полето с начисления, достъпно от модул Имоти - Ренти - Договори.

Чрез този филтър бързи и лесно може да бъдат търсени и копирани начисления, направени за минали стопански години.
Филтърът дава възможност да се търси по стопански период, данни за собственици, имоти, както и за начислените суми и типове рента.Подобрение в отразяване на договорните отношения


С цел по-голяма прецизност в отразяване на договорни отношения и плащания е добавена е нова възможност, с която се отбелязва точната дата на почиване на собственик.


Toва може да се отбележи при добавяне на нов собственик към договор или редакция на съществуващ такъв.С настоящите промени, при изплащане на рента, наследниците ще се визуализират само в годините, след обявената дата на смърт на собственика, а за останалите периоди ще има възможност да се правят стари плащания директно към вече починалия собственик.

При изплащане на рента в стопанския период, в който е посочена датата на почиване на даден собственик, ще може да се избира на кого да се изплати рента - на собственика или на наследниците, като ще се появява предупреждение, когато се изплаща на починал.Промяната няма да засегне вече добавените и отразени починали собственици - при тях рента ще се изплаща на наследниците.

Това ще доведе до подобрение на архива на собственици и по-гъвкаво изплащане на ренти.


447 преглеждания

Comentários


bottom of page