top of page

3 вида данни, които фермерите трябва да знаят за полетата си

Актуализирано: 15.12.2022 г.

В ежедневието си всеки земеделски производител се среща с редица предизвикателства, а понякога времето за взимане на важните решения е малко. В подобни моменти фермерите е добре да разчитат на надеждна информация и по-конкретно на 3 базисни, но важни данни за полетата си. Ето кои са те:


Точната локация на имота


Често срещано предизвикателство е, когато имаме няколко парцела, които искаме да обработваме, да не може да дефинираме точната локация на всеки един от тях. Определянето на границите на парцела е в основата на по-рентабилните обработки без излишни разходи или работа в съседния такъв.

Може да звучи сложно, но това лесно може да бъде направо само с няколко стъпки с мобилното приложение на земеделския софтуер TechnoFarm.

Стъпките са:

  • Стартиране на приложението

  • Избор на съответната фирма

  • Избор на стопанската година, в която работим.

На екрана се визуализират нашите имоти. Приложението ни показва къде се точно се намираме и в кой парцел.


Повече информация може да откриете в следващото видео:
История на обработките за конкретното поле


Друга важна информация е проследяване и архив на мероприятията за конкретния парцел.

Освен за генериране на справка за всички проведени обработки при поискване, регулярното въвеждане на данни за всеки един парцел служи и за определяне на себестойността на продукцията.

С модул Агротехника на TechnoFarm целия процес по въвеждане, проследяване, архив на данните и генериране на справки е максимално улеснен и бърз.


Вижте повече в следващото видео:
Данни за договори и ренти


Третият вид данни, които са ключ към едно ефективно стопанство, са тези за сключените договори и ренти.

За точно планиране и лесно администриране, тази информация е добре да бъде структурирана и администрира чрез софтуер.С модул Имоти на TechnoFarm се спестява време и усилия при управлението на договорите, само с няколко клика се попълват и подават задължителните декларации и заявления, а отчетността е пълна и надеждна.


Това бяха 3 основни вида данни за полетата, които е добре всеки земеделски производител да държи под контрол и регулярно да проверява. Това може да отнеме време при ръчна обработка на всички тях, но благодарение на софтуерните решения това вече не е предизвикателство, което да пречи за воденето на едно печелившо и рентабилно стопанство.


721 преглеждания

Comments


bottom of page