Бързо и лесно изготвяне на Декларация по чл. 69 и Заявление по чл.70!

До 31 юли на всяка година, всички земеделски производители трябва да подадат в ОСЗ Декларация по чл. 69 и Заявление по чл.70 по образец за следващата стопанска година.


Двата документа са основата за създаване на споразумения по чл. 37в от ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Всеки ползвател подава заявление по образец с приложен опис на имотите съгласно регистрираните в ОСЗ договори, като посочва желанието за участие или не в споразумение по чл. 37в.


В декларацията и заявлението трябва да бъде описан всеки един имот по отделно с площ по договор и по документ, номера и срока на договора с който е нает или арендуван и желанието за участие в споразумение.Изготвянето на тези документи е трудоемък процес, при който могат да се допуснат редица грешки ако се прави на ръка.


Чрез използването на модул Имоти и  възможността за автоматичен експорт на Декларация по чл. 69 и Заявление по чл.70 от Земеделският софтуер TechnoFarm се постига:

  • Преотдаване на имоти между повече от една фирма в акаунта и софтуера следи в коя декларация трябва да се включи имота.

  • Едновременно отбелязване на желанието за участие в споразумение по фирми, масиви или друг критерии на повече от един имот

  • Възможност за оцветяване на картата на всички имоти в декларацията


  • Възможност за проверка по желание за участие в споразумение и напомняне ако някой имот няма отбелязано желание

Предпоставка за автоматично и лесно създаване на Декларация по чл. 69 и Заявление по чл.70 е навременно въведената информация за всички договори в модул Имоти.


Вижте какво споделят клиентите за работата със земеделския софтуер TechnoFarm:
Попитайте Вашия софтуерен експерт за всички възможности на модул Имоти от Земеделския софтуер TechnoFarm!


Бургас/Сливен/Ямбол: Тел.: +359894 512 162

Пловдив/София/Пазарджик: Тел.: +359898 528 970

Плевен/Враца/Монтана: Тел.: +359882 005 878

Шумен/Добрич/Варна: Тел.: +359894 330 617

142 преглеждания

TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален продукт за управление на земеделски стопанства.

0889 00 80 70

office[at]technofarm.bg

София 1784,

бул. Александър Малинов № 6

© 2018 Техно Фарм ООД