top of page

Кои са най-новите функционалности в земеделския софтуер TechnoFarm?

Екипът на TechnoFarm не спира да развива софтуерния продукт, за да отговаря напълно на нуждите на своите потребители.
Ето и част от най-новите функционалности в земеделския софтуер TechnoFarm:  • Разделяне на слой КВС Имоти на отделни землища

Слой КВС Имоти вече е разделен на всички землища и всяко землище по отделно. Потребителите могат да визуализират само едно землище или всички заедно. Все още остава възможността да има само един активен слой, като ако изберете като активен КВС Имоти ще може да визуализирате всички землища и атрибутната информация ще е върху тях. Ако изберете като активен слой само едно землище, атрибутната информация (филтри, експорт и т.н.) ще е само върху него.

!Важно: При филтриране в различни землища, активния слой трябва да бъде върху КВС Имоти!  • Редакция на колони в Работен слой.

В атрибутна информация на всеки зареден работен слой е добавен бутон "Редакция на колоните". Чрез него потребителите ще могат да избират кои колони искат да виждат в атрибутната информация и да променят техните имена. Избраните видими колони и променените имена ще се прехвърлят при копиране от един работен слой в друг.


Как работи: Карта => Карта => Избор на активен слой => Атрибутна информация => Редакция на колоните => Първата колона ВИДИМ /избира се чрез отметката, коя колона да остане видима в атрибутна информация/, втората колона е Системно име /тя не се редактира/, в третата колона Име сменяте името на колоната  • Предварителен преглед на начислена рента

За да се предотвратят грешките с начисления, екипът на TechnoFarm добави предварителен преглед на начислената рента в Ренти /бутон Начисли рента/.


Как работи: Имоти => Ренти => Договори/Собственици => Начисли рента => Създай нов => Попълваме критериите за начислението => Избираме Предварителен преглед

Появява се прозорец, който ни показва засегнатите имоти и собствениците с дка и дължимата рента. Ако няма проблем с начислението натискаме Затвори и Запази начислението.  • Проектиране на Линия за окрайчване преди експорт.

Добавен е бутон Проектиране след полето за отместване в Експорт на линии за окрайчване. Линията се проектира за всички избрани парцели.  • Проверка при Копиране на договор и Копиране на филтрирани договори


При опит за копиране на договори или на няколко договора, ако има договор с имот във вече подновен или копиран договор няма да се копира и ще се визуализира следното съобщение:  • Добавена е възможност за Мултиселектиране на землища във Ведомост


  • Копиране на договор в Имоти - Преотдадени.

Вече има възможност да се копира договор в преотдадени.Как работи: Имоти => Преотдадени => избираме изтеклия договор или такъв, който изтича и натискаме бутон Копиране на договор => Излиза ни модал в който автоматично се зарежда новия срок на договора, като се взима предвид срока на избрания договор и периода му на действие. Данните за стопанство наемател и стопанство наемодател не могат да се редактират. В дясната част на модала ще ви се покажат имотите, които включва договора и които имат правно основание за новият период и не участват в друг договор за преотдаване за същият период ,ако има имот който отпада клиента може да махне отметката пред него.


367 преглеждания

Comentários


bottom of page