top of page

Вижте новостите в TechnoFarm на БАТА АГРО Есен 2015Една година след първото си участие на БАТА АГРО, TechnoFarm отново се включи в изложението, представяйки новостите в своя софтуер за управление на земеделското стопанство.


Сред акцентите бяха развитие на функционалности за управление на дяловия капитал при кооперации и изплащане на дивиденти, изчисления за възнаграждения на механизатори на база площта и типа на извършените обработки, управление на собствените земи при ипотекиране или продажба на имоти.


В софтуера ТechnoFarm са разширени възможностите по отношение на изплащането на рентата. Другата новост са подмодулите, които позволяват управление на собствените земи, продажби и ипотеки. Освен тях е създаден изцяло нов модул в полза на кооперациите, наречен „Дялов капитал“, като той позволява да бъде управляван лесно и ефективно внесеният капитал.


В последните месеци фирмата включи в продуктовата си гама и мобилните устройства Trimble с цел предоставяне на цялостно решение за намиране, трасиране и очертаване на ползваните от земеделците имоти.


Освен подпомагане на фермерите за ефективно управление на приходите от субсидии и намаляване на времето за спазване на изискванията от административно естество, новите разработки на софтуерния екип бяха насочени към увеличаване ефективността от разходите в стопанството и увеличаване приходите от придобитата и ползвана земеделска земя.

22 преглеждания

Comments


bottom of page