top of page

Тенденции при големите земеделски данни

Иновациите в света на технологиите доведоха до огромен прогрес и до не по-малък интерес към прецизното земеделие.


Настоящите земеделски технологии и системи генерират голямо количество земеделски данни. С увеличаването на обема на данните се поражда и нуждата от умни системи, с които земеделските производители могат да ги управляват и да взимат навременни решения.

Традиционните методи и решения за водене на документация и отчетност все повече отстъпват място на новите решения и платформи.От къде идват големите земеделски данни?


Населението на света се увеличава и то в бързи темпове. Според данни на ООН населението е 7,7 милиарда и се очаква да нарасне с около 8,5 милиарда до 2030 г. и 9,7 милиарда през 2050 г. С тези темпове едно от най-големите предизвикателства, пред които ще се изправим е производството на храна.


Следователно земеделието е единственият сектор и начин за производство на достатъчно от нея.


Традиционните методи на отглеждане на различни култури обаче са оптимални за осигуряване на достатъчно храна. За да се постигне целта е необходимо активното въвеждане на нови методи и техники в селското стопанство.


Най-новите технологически концепции като съхранение на данните в облак, интернет на нещата (IoT) , големи данни и изкуствения интелект помагат при оформянето и развитието на селскостопанските дейности.

Технологии като Интернет на нещата (IoT),безжичната комуникация между свързани устройства на полето и в офиса, променливата норма на торене , пръскане и сеитба отвориха врата за нови възможности при решаването на сложни предизвикателства в работата на полето .


Пример за това са интелигентните машини и инвентари с различни сензори, отчитащи условията на почвата, системите за полу-автономно движение на машините, GPS проследяването и др.


Внедряването на тези технологии води след себе си и пропорционален растеж на генерираните данни. От тук се поражда и необходимостта от системи, с помощта на които тези данни да се съхраняват, обработват и анализират.


Такива системи за различните земеделски платформи и софтуерни решения.


Как големите земеделски данни ни помагат?


Част от ползите при правилното управление на земеделските данни са:

  • надеждна основа за взимане на управленски решения и навременни действия

  • по-ефективно управление на стопанството

  • задълбочен анализ на изминали събития и прецизно прогнозиране и планиране за следващата селскостопанска година

  • по-лесна и бърза администрация на земеделското стопанство, независимо от големината или броя служители


Кои са тенденциите при управлението на големите земеделски данни?


Точните софтуерни решения в зависимост от вашето стопанство и нужди са в основата на ефективното управление на входящата и изходящата информация в стопанството. Те се превръщат и като основна тенденции в стопанствата не само в България, но и в цял свят.

Част от решенията са:

  • Софтуерни платформи, обединяващи информация от няколко източника

  • Административни софтуерни решения, специализирани за нуждите на земеделските стопанства като TechnoFarm

  • Платформи за проследяване и анализ на данни от земеделски машини като FarmTrack и др.
70 преглеждания

Comments


bottom of page