top of page

Персонализирани софтуерни решения за управление на стопанството


Софтуерните решения навлизат все повече в българското земеделие и все по-често е необходимо да бъдат пригодени към индивидуалните нужди на съответното стопанство.


Какво представлява софтуерът TechnoFarm?

Софтуерът е създаден преди малко повече от 3 години и вече има над 450 клиенти и близо 900 продадени модула. TechnoFarm е разделен на 5 модула, като всеки един от тях отговаря за определени дейности в стопанството и е в постоянна връзка с останалите модули. Най-търсен е модул „Карта“, който е изключителен помощник при очертаването в ИСАК и трасирането на парцели с навигации Trimble. Много полезен инструмент е и мобилното приложение към модул „Карта”, което е безплатно за клиентите на TechnoFarm и се ползва от почти всички от тях.


Какви решения съществуват за земеделци, които имат нужда от нестандартни функционалности?

Все повече фермери търсят индивидуални решения за управление на стопанството. Много от тях имат специфични изисквания и нужди, именно затова TechnoFarm се развива в посока индивидуални решения за изготвяне на справки за земя, изплащане на ренти и планиране на дейностите по полето.


Какви са предимствата на индивидуалното софтуерно решение?


При подготвяне на индивидуални решения софтуерът TechnoFarm се инсталира на собствен за фермера сървър, т.е. цялата информация се съхранява при него. Наличието на собствен сървър обезпечава независимостта на програмата от масовата версия и прави възможно унифицирането й с характеристики, съответстващи на нуждите на даденото стопанство.


Това позволява да се изпълняват все по-разнообразните изисквания на земеделците, например, за начините на изплащане на рента. Дори когато идеята на фермера не е напълно завършена, с помощта на екип от програмисти, тя може да бъде развита така, че да е максимално полезна и удобна за него.


Има ли хора, които вече използват индивидуални решения от TechnoFarm?

За последната година екипът на TechnoFarm разработи няколко по-големи проекта, част от които са на финален етап на програмиране, а друга част вече са предоставени на фермерите и успешно се ползват в управлението на стопанството.


Свържете се със софтуерните експерти на НИК, за да разберете как земеделският софтуер TechnoFarm може да бъде полезен и за Вашето стопанство.

114 преглеждания

Comentários


bottom of page