top of page

Как да попълним автоматично Дневника за проведените химични обработки?Съгласно Закона за защита на растенията всички земеделски производители трябва да водят Дневник за проведените химични обработки.


Дневникът трябва да се води регулярно и да се предоставя на контролните органи. При липса на такъв дневник или некоректното му попълване могат да бъдат налагани санкции.


Въпреки това голяма част от фермерите изпитват трудност при воденето му или нямат достатъчно време да го правят регулярно и се налага да го попълват за дълъг период назад, когато се наложи предоставянето му.Модул Агротехника предлага автоматизиран начин за попълване на Дневника за проведените химични обработки, така че той да е готов за разпечатване веднага при необходимост.
Какви са предимствата да ползвате модул Агротехника, за да генерирате дневниците:
  • Избягва се пропускането на мероприятия – ако едно мероприятие се е случило на полето и е въведено в модул Агротехника като включващо тор или ПРЗ – то автоматично се добавя към дневника на съответното поле.


  • Избягва се неточност при третираните площи – площта на всеки един парцел се записва автоматично на база шейп на обработваните площи зареден в модул Карта. Всяка площ може да бъде редактирана, но ако това не се случи се взема автоматично площта на оригиналния парцел.
  • Избягва се ръчната работа – цялата информация за парцелите в дневника се попълва автоматично.


  • Водене на дневника по стопански години – целият софтуер TechnoFarm e базиран на стопанска година и дневниците се генерират автоматично по стопански години.

Ако искате да разберете повече за възможностите на модул Агротехника или да заявите демо на модула, можете да се свържете с Вашия софтуерен експерт:


Бургас/Сливен/Ямбол: Тел.: +359894 512 162

Пловдив/София/Пазарджик: Тел.: +359898 528 970

Плевен/Враца/Монтана: Тел.: +359882 005 878

Шумен/Добрич/Варна: Тел.: +359894 330 617

4486 преглеждания

Comments


bottom of page