top of page

Лесен достъп до всеки имот на абонаментен принцип 

facebook-Technofarm_Administrativen-soft

Само до края на месец март заявете своя абонамент за земеделския софтуер TechnoFarm!

Годишната такса от 389 EUR включва:
 

     Модул Имоти 
     Модул Карта
     Обучение на място от нашите софтуерни специалисти

                                                               

лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
6ee4f3_570ccb2ea88b44be8a5580fed5655267_

       Очертаване и редактиране на обработваните земеделски площи

       Експортиране на цифрови данни за навигации/GPS устройства и ИСАК

       Печат на карти

       Автоматично пресичане на всички имоти по Допустим слой

       Информация за реално обработваемата част от всеки имот в землището

       Зареждане на неограничен брой работни слоеве

       Връзка с мобилно приложение

                                                               

лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
6ee4f3_e0079f58693c4a6a820e5f92437d7181_

       Генериране на анкетна карта

       Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ

       Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ

       Справки за дължими суми и ренти по договори

       Ведомост за изплащане на рентите

       Разходен ордер или платежно нареждане към договори

       Кантарна бележка

       Изготвяне на справки за наета и собствена земя

       Изготвяне на справки за платена рента

       Oцветяване на картата на всички имоти по правно основание

       Справка за неподновени договори

                                                               

лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png
лупа-technofarm.png

За повече информация относно условията на настоящата промоция, свържете се с нашите софтуерни специалисти!

bottom of page