Лесен достъп до всеки имот на абонаментен принцип 

Само до края на месец март заявете своя абонамент за земеделския софтуер TechnoFarm!

Годишната такса от 389 EUR включва:
 

     Модул Имоти 
     Модул Карта
     Обучение на място от нашите софтуерни специалисти

                                                               

       Очертаване и редактиране на обработваните земеделски площи

       Експортиране на цифрови данни за навигации/GPS устройства и ИСАК

       Печат на карти

       Автоматично пресичане на всички имоти по Допустим слой

       Информация за реално обработваемата част от всеки имот в землището

       Зареждане на неограничен брой работни слоеве

       Връзка с мобилно приложение

                                                               

       Генериране на анкетна карта

       Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ

       Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ

       Справки за дължими суми и ренти по договори

       Ведомост за изплащане на рентите

       Разходен ордер или платежно нареждане към договори

       Кантарна бележка

       Изготвяне на справки за наета и собствена земя

       Изготвяне на справки за платена рента

       Oцветяване на картата на всички имоти по правно основание

       Справка за неподновени договори

                                                               

За повече информация относно условията на настоящата промоция, свържете се с нашите софтуерни специалисти!

TechnoFarm

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален продукт за управление на земеделски стопанства.

0889 00 80 70

office[at]technofarm.bg

София 1784,

бул. Александър Малинов № 6

© 2018 Техно Фарм ООД