top of page

Как да изберем софтуер за управление на стопанството

Все повече земеделски производители усещат нуждата от автоматизиран помощник при организацията на административната работа в стопанството си и започват да търсят софтуер, който да облекчи работата и да минимизира грешките в документацията.

Безспорно правилното и бързо администриране на договори, ренти и друга документация би дало своевременна информация на ръководството на стопанството за вземане на адекватни решения, както и би улеснило административните служители в тяхната работа.

Ето защо правилният избор на земеделски софтуер е от такова голямо значение.


Вижте нашите съвети как да направите информиран избор:


- Освен самия продукт фактор е и компанията, която го разработва и предлага.

Покупката на софтуер предполага дългосрочно ползване на продукта и услугите на компанията. Ето защо е важно да се избере коректен партньор, който предполага дългосрочни бизнес отношения и предлага стабилност и прозрачни условия на ползване.


- Проучване на оферти

Важно е стойността в офертата да бъде ясно формулирана и да бъдат изяснени всички обстоятелства, които влияят на цената.

Важно е дали в предлаганата цена е включено обучение на място на служителите, защото софтуер, който не се използва поради незнание е безполезен за стопанството.


- Обучение

Освен първоначалното обучение, убедете се, че има на кого да разчитате за съдействие и технически консултации и за напред.

Важно е на разположение да имате някой, който е запознат с това какво и как използвате от възможностите на софтуера и който да съдейства при необходимост както на място, така и по телефона.


- Тест период

За да се направи оптимален избор, трябва предварително да тествате възможностите на софтуера. Това може да стане чрез демонстрации на място или чрез демо акаунт, който да може да се разгледа за определен период.


- Интерфейс

Добре е софтуерът да има удобен интерфейс, лесни менюта, без излишно усложнени модули, което е предпоставка за по-бързото внедряване на програмата и стартиране на реална работа с нея. В същото време да предлага разнообразни методи за изплащане на рента, преотдаване на земя, справки и достъп до информация от изминали години, без извършване на прекалено сложни действия за достигане на тази информация.


- Наличие на ограничения

Убедете се, че програмата няма да бъде ограничена за ползване само от един компютър, а ще имате свободата да работите от повече места и това няма да окаже влияние на цената в последствие.


- Права за работа с програмата и допълнителни потребители

Проверете ще можете ли да ползвате повече от един потребител и ще може ли да му задавате права на достъп до различна информация. Хубаво е да знаете дали всеки Ваш служител ще може да работи със собствен достъп, за да бъде по-лесно проследима работата и дали това няма да оскъпи покупката.


- Регулярни актуализации

Регулярното обновяване и поддръжка на софтуера с актуални функционалности е от огромно значение за дългосрочната работа с него. Ако програмата не предлага регулярни актуализации, то може да изпаднете в ситуация, в която не разполагате с най-новият формат на даден документ или слой, което ще доведе до грешки при работата.


- Договор

И накрая, за да бъдат уредени отношенията между Вас и доставчикът е необходимо да има сключен договор за услугата, която получавате с ясно отразени права и задължения на двете страни. По този начин си гарантирате сигурност в условията на ползване и съхранение на личните данни, с които работите.


Имайте предвид, че Общият регламент относно защитата на данните (по известен като GDPR) предвижда клауза за Законосъобразност на обработване на данните и всяко боравене с информация, за която субектът не е дал съгласие или не е уредена чрез официален законов акт е наказуемо. GDPR е широкообхватен документ и спекулации с правата и задълженията описани в него, вече не липсват.

205 преглеждания

Comments


bottom of page