top of page

Земеделският софтуер за Вашето стопанство

С какво Ви помага TechnoFarm

TechnoFarm е функционален софтуер за земеделие, приложим при очертаване на имоти и кандидатстване за директни плащания, администриране на земеделска земя и договри, изплащане на ренти, подаване на анкетни карти и декларации, планиране на мероприятия върху парцелите, отчитане на извършените обработки и много други.

Какво показват резултатите

Намалява ръчната работа по документацията, свързана с договори до

50%

Намалява времето за създаване на справки, ведомости и изплащане на рента до

Намалява риска от допускане на грешка при подаване на документи до

70%

90%

Модул "Карта"

За да обхванете земята си с един поглед

Модул "Имоти"

За да управлявате имотите си само с няколко клика

Модул "Агротехника"

За да сте винаги информирани за техниката и обработките

Модул "Склад"

AdobeStock_265128716.jpeg

Получавате много повече от софтуер

Със земеделския софтуер TechnoFarm получавате сигурност и бързо зареждане на информацията, различни нива на достъп, разнообразни функционалности, свързани с всеки един земеделски процес и отзивчив екип, готов да Ви съдейства както при внедряването, така и при използването на софтуера. 

Управленски модул

За да вземате обосновани управленски решения

Мобилно приложение

Информацията, от която се нуждаете е достъпна по всяко време и от всяко устройство

bottom of page